CISOO K1

Closed Pod System

CISOO K1R

Open Pod System

CISOO F1

Disposable Vape Pen

CISOO S1

Pod System

Flavored Nicotine Pods

Nicotine-Free Pods

Refillable Pod

Là công ty đi đầu trong công nghệ và sản xuất thuốc lá điện tử vape

Công ty Cisoo là một nhánh con của Hanma Investment Group Co., Ltd. (HMI Group), cam kết đi đầu trong lĩnh vực công nghệ nung nóng giúp cải tiến Vape và xây dựng hệ sinh thái Cisoo cho mọi người. Với kinh nghiệm phong phú và lợi thế nguồn lực từ các nguồn đầu tư lớn của quỹ Hanma, đội ngũ sáng tạo của Cisoo giàu kinh nghiệm và lợi thế về nguồn lực trong việc phát triển sản phẩm, vận hành thương hiệu, kênh bán hàng và các khía cạnh khác.

FOLLOW US